Bepalingen

Toegang tot en het gebruik van de site dewinnendeofferte.nl en/of de subdomeinen van dewinnendeofferte.nl zoals elearning.dewinnendeofferte.nl betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen:

  • DeWinnendeOfferte besteedt bij het samenstellen van de inhoud van dewinnendeofferte.nl en subdomeinen de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn.

  • DeWinnendeOfferte is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie van dewinnendeofferte.nl en/of subdomeinen en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen af. Verwijzingen naar andere sites of bronnen, die buiten dewinnendeofferte.nl en/of subdomeinen liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.
  • DeWinnendeOfferte is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere sites, welke geen eigendom zijn van DeWinnendeOfferte, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die sites.
  • Het is bezoekers van de site dewinnendeofferte.nl en subdomeinen niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de site opgeslagen informatie openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeWinnendeOfferte.
  • Aan de informatie op deze site dewinnendeofferte.nl kunnen geen rechten worden ontleend.


Neem bij vragen contact op met: info@dewinnendeofferte.nl

Webdesign:
Sharpcreations, Renney Kenneth

Ontwerp:
Maurits Elzinga

Teksten:
Faust Mertens
Sophie Hockers