SALESCANVAS

Het SalesCanvas is een praktisch hulpmiddel om op één overzichtelijk canvas samen met het sales team een verkoopkans in kaart te brengen en alle relevante data vast te leggen.

SalesCanvas omvat 9 deelformulieren zoals: - Opportunity; - Ideal customer profile: - Where in the buying process; - .......


GEBRUIK VAN HET TOOL:

 • overleg met het team

  stel samen met je team alle onderdelen van de verkoopkans vast

 • invoeren en bekijken

  vul de 9 deelformulieren in; bekijk het totaal canvas op een scherm

 • afdrukken op één canvas


  druk het af op A4 of A3 formaat
  
in één oogopslag de gehele verkoopkans overzien

deel_salescanvas

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HET SALESCANVAS

Wat levert het gebruik van SalesCanvas op voor het team en organisatie?

Consequent bespreken met het team van de verschillende onderdelen en stap voor stap doorlopen van het SalesCanvas leiden tot een overzichtelijk plan dat jou en je team ondersteunt bij het beantwoorden van de volgende vragen:

background3
meerwaarde van het tool SalesCanvas

 • inzicht wel of niet offreren; wat is onze slaagkans?
 • wat is de klantvraag?
 • waar staan we in het koopproces?
 • wie beïnvloeden het besluitvormingsproces?
 • etc.

Meer informatie over SalesCanvas