Privacyverklaring De Winnende Offerte

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke privacygevoelige gegevens oftewel Persoonsgegevens wij verwerken (opslaan, verzamelen, gebruiken, etc) en met welk doel.

Laatste update: 25 mei 2018


De Winnende Offerte is een handelsnaam van Het Spieghel B.V.

De Winnende Offerte is aanbieder van verschillende educatieve producten en diensten op het gebied van marketing en verkoop.

In de privacyverklaring op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website dewinnendeofferte.nl

De Winnende Offerte biedt een online leerplatform aan, elearning.dewinnendeofferte.nl. 

Wilt u meer weten over hoe we omgaan met persoonsgegevens in de online leeromgeving, elearning.dewinnendeofferte.nl ga dan naar deze pagina.


Doelstelling verwerking persoonsgegevens

De Winnende Offerte kan uw persoonsgegevens verwerken om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw verzoek of als dat om een andere reden in uw en/of ons belang is.

Voor marketing- en communicatie doeleinden willen wij relevante content via verschillende kanalen met u communiceren en gebruiken persoonsgegevens om de inhoud aan te passen aan uw interesses/klikgedrag.

Daarnaast kan De Winnende Offerte uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld een online training op elearning.dewinnendeofferte.nl


Persoonsgegevens

De Winnende Offerte kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten en/of producten van De Winnende Offerte, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan De Winnende Offerte verstrekt.

De Winnende Offerte kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Van klanten verwerken wij daarnaast betaal- en factureringsgegevens en gegevens m.b.t. het afnemen van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens worden alleen bewaard na uw toestemming. Geeft u geen toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan De Winnende Offerte het product of de dienst mogelijk niet leveren, afhankelijk van de aard van het product of dienst.


Bewaartermijnen

De Winnende Offerte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een tekstbestand die onze server naar je browser stuurt. Zo kan onze server u herkennen als u terugkomt op onze website. Op dewinnendeofferte.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag om daarmee de werking van de website te optimaliseren. 


Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

De Winnende Offerte zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiligen

De servers waarop de diensten van dewinnendeofferte.nl worden aangeboden maken gebruik van de nieuwste technologieën en administratieve procedures om persoonlijke gegevens te beschermen. De servers worden gehost in professionele, industry-proven datacentra, welke zijn voorzien van alle benodigde moderne technische faciliteiten, zoals bijvoorbeeld redundante voeding, redundante data verbindingen en beveiligingsapparatuur. Alle servers waarvan dewinnendeofferte.nl gebruik maakt bevinden zich binnen de Europese Unie in ISO 27001 gecertificeerde datacentra.


Onze contactgegevens

Mail ons
Het Spieghel B.V.
De Winnende Offerte / elearning.dewinnendeofferte.nl: info@dewinnendeofferte.nl